U bent hier: Home / Personeel / Online tool voor masterproeven

Online tool voor masterproeven

Hier vind je alles over de nieuwe online tool om masterproeven te verzamelen, goed te keuren en toe te wijzen aan de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Hier vind je alles over de nieuwe online tool om masterproeven te verzamelen, goed te keuren en toe te wijzen aan de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

NL | ENG

Waarvoor dient de tool?  |  Wie heeft toegang?  |  Wat is de timing?

Info voor studenten  |  Info voor promotoren  |  Info voor masterproefcoördinatoren  |  Veelgestelde vragen


Snel naar ... 

 

Inloggen kan via het studenten- of personeelsnummer met bijhorend wachtwoord.

Opledingsspecifieke afspraken*

Deze tool wordt gebruikt door deze masterproefcoördinatoren in IW**.

 

Brugge/Oostende

De Nayer

Geel

Gent

Groep T

Chemie

 

Pieter Van Aken

 

Eddy Courtijn

Aart Willem Van Vuure

Biochemie

 

Hans Rediers

 

Ilse Van de Voorde

Inge Holsbeeks

Elektronica-ICT

Joan Peuteman

Kristof Van Beeck

Patrick Colleman

Carine Naessens

Patrick De Ryck

Bouwkunde

Luc Boehme

Koenraad Thooft

 

Rik Saey

 

*Technologiecampus Diepenbeek maakt geen gebruik van de tool, omdat er geen SAP-koppeling mogelijk is met hun studenten.

**Studeer je een andere master en heb je vragen over je masterproef ? Neem dan contact op met de masterproefcoördinator op je campus.


WAarvoor dient de tool?

Deze tool is een online hulpmiddel om masterproefonderwerpen in te dienen, goed te keuren, te kiezen en toe te wijzen.

Dankzij de tool kan een student, een docent, een bedrijf/organisatie of een onderzoeksgroep een voorstel tot masterproefonderwerp indienen, en ter goedkeuring voorleggen aan de masterproefcoördinator. Goedgekeurde onderwerpen worden dan aangeboden aan de studenten zodat zij hun voorkeur kunnen aanduiden. Na een toewijzingsprocedure wordt tenslotte een masterproef toegewezen aan een student.


Wie heeft toegang?

De tool beschikt over 3 aparte toegangsportalen. Inloggen kan via het studenten- of personeelsnummer met bijhorend wachtwoord.

  • Via het portaal voor studenten kunnen studenten de onderwerpen (na goedkeuring) zien en een keuze maken voor de onderwerpen die hen het meest aanspreken. Lees hier alle info voor studenten

 

  • Via het portaal voor promotoren kunnen potentiële voorstellen tot masterproefonderwerpen ingediend worden. Studenten, docenten, bedrijven/organisaties en onderzoeksgroepen kunnen een voorstel indienen, mits het opgeven van het personeelsnummer van een promotor. Lees hier alle info voor promotoren

 


wat is de timing?

Het indienen tot toekennen van een masterproef gebeurt in vier stappen volgens een vastgelegde timing.

CHEMIE & BIOCHEMIE (De Nayer, Gent, Groep T)


 

1e RONDE

 

2e RONDE

 

 

Start

Stop

Start

Stop

1. als promotor een voorstel indienen

13/02/2017

11/05/2017

08/07/2017

22/08/2017

2. als masterproefcoördinator een voorstel goedkeuren

13/02/2017

13/05/2017

08/07/2017

24/08/2017

3. als student een keuze opgeven

14/05/2017

31/05/2017

25/08/2017

07/09/2017

4. als masterproefcoördinator een student toewijzen

01/06/2017

7/07/2017

08/09/2017

21/09/2017

 

ELEKTRONICA-ICT (Brugge/Oostende, De Nayer, Geel, Gent, Groep T)


 

1e RONDE

 

2e RONDE

 

 

Start

Stop

Start

Stop

1. als promotor een voorstel indienen

13/02/2017

11/05/2017

08/07/2017

22/08/2017

2. als masterproefcoördinator een voorstel goedkeuren

13/02/2017

13/05/2017

08/07/2017

24/08/2017

3. als student een keuze opgeven

14/05/2017

31/05/2017

25/08/2017

07/09/2017

4. als masterproefcoördinator een student toewijzen

01/06/2017

07/07/2017

08/09/2017

15/09/2017

 

BOUWKUNDE (Brugge/Oostende, De Nayer, Gent)


 

1e RONDE

 

2e RONDE

 

 

Start

Stop

Start

Stop

1. als promotor een voorstel indienen

13/02/2017

11/05/2017

08/07/2017

22/08/2017

2. als masterproefcoördinator een voorstel goedkeuren

13/02/2017

13/05/2017

08/07/2017

24/08/2017

3. als student een keuze opgeven

14/05/2017

31/05/2017

25/08/2017

07/09/2017

4. als masterproefcoördinator een student toewijzen

01/06/2017

07/07/2017

08/09/2017

22/09/2017


Veelgestelde vragen

 

Wat als de promotor van een onderwerp niet gekend is?

Vul het personeelsnummer ue711684 in (verplicht !). Vóór afloop van het goedkeuringsproces moet dit nummer worden vervangen door dat van de werkelijke promotor.

 

Kan een student ook zelf een onderwerp indienen?

Dat kan. De student neemt hiervoor contact op met een docent die in aanmerking komt om promotor te zijn aan onze faculteit. Indien de docent akkoord gaat, kan hij/zij via het portaal voor promotoren het voorstel indienen. Na goedkeuring door de masterproefcoördinator, zal het onderwerp dan rechtstreeks aan de student worden toegewezen.

 

Kan een onderwerp voor 2 (of meer) studenten worden ingediend?

Dat kan. Er zijn twee manieren om hiermee om te gaan, naargelang het aantal teamonderwerpen er zijn in de opleiding. Vraag na bij de masterproefcoördinator welke werkwijze moet gevolgd worden !

  1. Opleiding met weinig teamonderwerpen: voer het onderwerp tweemaal (of meermaals) in, en vermeld als aparte zin onderaan je voorstel “Deze masterproef wordt uitgevoerd door 2 studenten”. Elke student duidt dan zijn/haar eigen voorkeur aan in de tool en de toewijzing gebeurt altijd manueel.
  2. Opleiding met veel teamonderwerpen: voer het onderwerp slechts éénmaal in, en vermeld achteraan de titel voor hoeveel studenten het is bedoeld. Studenten vormen een vast team, en de teamvertegenwoordiger duidt de voorkeuren van het team aan in de tool. Automatische toewijzing is mogelijk.

 

Kan een onderwerp op meerdere campussen worden opengesteld?

Dat kan. De promotor duidt in het aanvraagformulier aan op welke campussen het onderwerp mag worden opengesteld en vermeldt in de tekst van het voorstel: "Deze mastertproef wordt uitgevoerd op Technologiecampus ...". Zodra de masterproefcoördinator van de betrokken campus het onderwerp goedkeurt, wordt het zichtbaar voor de studenten. De toewijzing van dergelijke onderwerpen gebeurt altijd in overleg, en manueel.

 

Kan een personeelslid de interesse van studenten voor zijn/haar onderwerpen opvolgen?

Dat kan. Tijdens het keuzeproces ziet elke promotor, co-promotor, begeleider of indiener van een onderwerp de voorkeuren die studenten ingeven bij dit onderwerp.

 

Wie keurt de onderwerpen goed die op meerdere campussen worden aangeboden?

Een onderwerp aangeboden op één of meerdere campussen, moet goedgekeurd worden door de masterproefcoördinator van elke betrokken campus.

 

Op welke manier kan een overzicht uit de tool gehaald worden?

Bijna alles in de tool zijn HTML-tabellen. Die kunnen eenvoudig geknipt en geplakt worden naar excel. Het hangt er een beetje vanaf wat je wil, maar als je CTRL+A (alles selecteren) CTRL+C (copy) doet, en dan naar excel gaat (cel A1), kan je gewoon plakken (CTRL+V) of je kan plakken speciaal --> waarden. Het één is met lay-out, en het andere is alleen de tekst.

 

Vragen of problemen ?

Studenten en promotoren kunnen terecht bij de masterproefcoördinator op hun campus.

Masterproefcoördinatoren kunnen terecht bij Isabelle Blanckaert.