U bent hier: Home / Opleidingen / Postgraduaten / Postgraduaat Research Valorisation

Postgraduaat Research Valorisation in Engineering Technology

Tech market driven in an entrepreneurial context

Tech market driven in an entrepreneurial context

 

Van onderzoek naar de toepassing in de markt Specifieke verwachtingen van het bedrijfsleven  Doorstroommogelijkheden voor de afgestudeerden postgraduaatstudenten

Bedrijven en organisaties moeten er steeds meer voor zorgen dat hun producten- , processen of diensten zich vernieuwen. De kernprocessen, kernproducten en/of diensten moeten worden aangepast aan een snel veranderende marktvraag.

(Toegepast) onderzoek naar vernieuwing of optimalisatie is niet voldoende. Onderzoeksresultaten moeten gevaloriseerd worden, risico’s bij het in de markt zetten van producten of processen moeten worden ingeschat.

Het postgraduaat ‘Research Valorisation in Enigneering Technology (RVET)’ wil hierop inspelen door in te zetten op de valorisatie van toegepast onderzoek én op marktimplementatie.

Het postgraduaat is een éénjarig programma van 60 studiepunten met Engelstalige en Nederlandstalige opleidingsonderdelen. Je volgt het postgraduaat na je masteropleiding. Het voltijdse programma start eind september.

Van onderzoek naar de toepassing in de markt

Het profiel van de postgraduaatopleiding RVET is een academische cross-disciplinaire wetenschappelijk- technologische opleiding waarin de specifieke gecombineerde benadering van ‘technologie gedreven ondernemersvaardigheden’ enerzijds en ‘valorisatie van toegepast onderzoek’ anderzijds, de pijlers zijn.

De technologiegeoriënteerde opleiding wordt gekenmerkt door een sterke aandacht voor gericht technologisch onderzoek en implementatie denken.

Het hanteren van beide concepten leidt tot een technologisch georiënteerd curriculum met uitgesproken aandacht voortechnologiecreatie en innovatie.

Intensieve contacten met praktijk en bedrijfsleven via gastcolleges, bedrijfsbezoeken, het functioneren in pilootopstellingen of full scale industriële situaties bevorderen het contact met de industriële wereld ter voorbereiding van de professionele intrede in het werkveld.

Top

Specifieke verwachtingen van het bedrijfsleven

De realisatie van deze noden en verwachtingen in het bedrijfsleven naar onderzoek, innovatie en ondernemerschap vraagt om specifiek opgeleide medewerkers. In de postgraduaatsopleiding RVET zal daarom in het bijzonder aandacht besteed worden aan:

  1. Industry readiness: een vlotte inzetbaarheid in het werkveld, waarbij de industrieel ingenieur technische specialisatie bedrijfskundig koppelt aan economisch inzicht en leiderschap;
  2. Internationale inzetbaarheid: het functioneren in een internationale context;
  3. Levenslang leren: de juiste attitude om de gespecialiseerde en bredere kennis in innovatie en ondernemersschap up to date te houden en in te zetten voor het bedrijfsleven.

Via de afgestudeerde postgraduaatstudenten RVET krijgen bedrijven meer en vlotter toegang tot toegepast onderzoek in een ‘innovatieve onderzoeksruimte’. Postgraduaatstudenten RVEET kunnen bedrijven beter ondersteunen om onderzoeksresultaten met een economische finaliteit op de markt te positioneren. Het bedrijf verwerft kennis en vaardigheden die toelaten om meer gefundeerd te investeren in “risicovolle” activiteitsdomeinen door op een onderbouwde manier het mogelijke valorisatieresultaat te kunnen inschatten.

Top

Doorstroommogelijkheden voor de afgestudeerde postgraduaatstudenten

De afgestudeerde postgraduaatstudenten kunnen doorstromen naar bedrijven die hun onderzoeksresultaten met een economische finaliteit op de markt willen positioneren. De afgestudeerde postgraduaatstudenten zorgen ervoor dat bedrijven meer en vlotter toegang krijgen tot toegepast onderzoek in een ‘innovatieve onderzoeksruimte’.

Met de postgraduaatsopleiding ‘Research Valorisation and Entrepreneurship in Engineering Technology’ zijn studenten beter voorbereid op valorisatie van onderzoek op de internationale arbeidsmarkt en/of op onderzoekscarrières aan internationale instellingen voor hoger onderwijs (doctoraten, IWT-onderzoeksbeurzen,…..).

Top