STEM project Internet of Things With A Soft Touch

STEM project Internet of Things With A Soft Touch
 

Met het STEM-project “Internet of Things (IoT) with a soft touch"(=IWAST) willen we de diversiteit van IoT-toepassingen aantonen. Wij bezorgen je een ‘plug-and-play’ IoT-rugzak, waarmee iedereen eenvoudig aan de slag kan om een toepassing te bouwen. Via dit project kunnen jouw leerlingen onder andere het geluid op de speelplaats of het binnenklimaat van een klaslokaal monitoren.

De naam “IoT with a soft touch” heeft een dubbele betekenis:

 • Het wegnemen van barrières voor leerlingen met een niet STEM-achtergrond.
 •  De toepassingsdomeinen van IoT die ook buiten de state-of-the-art technologische settings, bv. in de zorgsector, gezocht kunnen worden.

Hoe IWAST in de klas brengen? STEM-componenten Praktisch

Hoe IWAST in de klas brengen?

De technische moeilijkheden hebben wij voor je weggenomen; zodat jij al je aandacht kan richten op het probleem dat je wil aanpakken. Wij geven dan ook geen kant-en-klare problemen en/of oplossingen mee: de bedoeling is dat je leerlingen zelf een probleem bedenken, al dan niet uit het dagelijkse leven, en dat ze creatief aan de slag gaan met onze IoT-rugzak om dit probleem op te lossen. Wel geven we enkele voorbeeldtoepassingen mee zodat je een goed beeld krijgt van de mogelijkheden van deze IoT-rugzak.

Wij hebben een projectopbouw voorzien, volgens de iSTEM principes: startend van een uitdaging waarna stap voor stap een aantal subproblemen behandeld worden. Ruwweg doorlopen jouw leerlingen volgende stappen: selectie probleemstelling, oplijsten randvoorwaarden en verfijnen probleemstelling, opstellen onderzoeksplan, dataverzameling, data-analyse, synthese en reflectie. Hier vind je een heleboel documentatie, waarbij we leerlingen écht laten nadenken over die projectopbouw, welke vragen ze moeten zien te beantwoorden en hoe ze dat kunnen aanpakken. We verwachten wel dat jij als leerkracht nagaat hoe je de documentatie het beste aan je leerlingen presenteert. Dit hebben wij nog niet uitgewerkt, omdat de beste aanpak de aanpak is die matcht met jouw leerlingengroep. Wel bieden wij gedurende het hele project inhoudelijke ondersteuning en kan je expliciet onze feedback vragen bij de selectie van de probleemstelling, de opmaak van het onderzoeksplan en de analyse van de meetresultaten.

We voorzien een rugzak die je gedurende een volledig semester (oktober - eind januari of half februari - eind juni) kan uitlenen. Die rugzak bevat 10 setjes sensoren die leerlingen kunnen gebruiken om IoT data te verzamelen rond een zelf geselecteerde probleemstelling. Afhankelijk van de diepgang die je beoogt schatten we dat je 12 tot 30 lesuren met dit project kan vullen. Hou er rekening mee dat de leerlingen minstens een aantal dagen tot weken IoT data zullen moeten verzamelen: dus is tijd waarin je best aan een ander project werkt.

 

STEM-componenten

Binnen dit project kun je alle vier de STEM-componenten behandelen, maar je kiest zelf in functie van de doelgroep en de projectkeuzes die leerlingen maken hoe diep je hierop in gaat.

 • S: Science: 
  • Optioneel: trillingen en golven (zowel elektromagnetische golven (draadloze communicatie en licht) als geluid)
  • Optioneel: elektriciteit (weerstand en spanning(sdeler), temperatuursafhankelijke weerstand, ...)
  • Optioneel: chemie (VOCs)
 • T: technology:
  • elektronica (configuratie en gebruik van  sensoren)
  • informatica (basis van "het internet", MS Excel of Python)
 • E: engineering:
  • onderzoekscompetenties
  • probleemoplossende vaardigheden
 • M: mathematics:
  • grafieken, tabellen, visualisaties
  • statistiek (analyse van de IoT data, hetzij via beschrijvende statistiek, hetzij via inferentiële statistiek)

Praktisch

 • We organiseren op 29/9/2021 9-15u (semester 1) [VOLZET] en op 16/2/2022 9-15u (semester 2) een infomoment, waarbij we de hele projectopbouw bespreken en jullie zelf praktisch met de IoT sensoren aan de slag laten gaan.
 • Daarna leen je de rugzak gedurende een semester uit. Tijdens dit semester zijn wij beschikbaar voor vragen of om feedback te geven op het werk van de leerlingen.
 • We horen graag jouw bevindingen tijdens een feedbackmoment en/of via een bevraging.
 • Mogelijks contacteren we je voor een bevraging naar STEM attitudes bij jouw leerlingen.

 

Deelnemen? Schrijf je hier in en begin aan het avontuur! 

Nog inhoudelijke vragen? Neem gerust contact op met Hanne Deprez