U bent hier: Home / Studenten / Aanvullende informatie bij het OER

Aanvullende informatie bij het OER


 

 ECTS-fiches FIIW

 

Top


 

Opleidingsonderdelen zonder tweede examenkans

Standaard wordt voor elk opleidingsonderdeel een tweede examenkans aangeboden. Voor sommige opleidingsonderdelen of deelevaluaties is een tweede examenkans om gegronde redenen niet mogelijk. Opleidingsonderdelen zonder tweede examenkans staan opgelijst hieronder.

 

Top


 
Opleidingsonderdelen met geslaagd/niet-geslaagd-beslissing

Een beoordeling onder de vorm van niet-geslaagd wordt gelijkgesteld met een niet-tolereerbare onvoldoende. Opleidingsonderdelen die gebruik maken van een geslaagd/niet-geslaagd-beslissing, vermelden dit uitdrukkelijk in de ECTS-fiche, en staan opgelijst hieronder.

 • Lees de exacte regelgeving over dit onderwerp na in de facultaire aanvulling bij art. 66 in het onderwijs- en examenreglement.
 • Hieronder vind je per campus de opleidingsonderdelen met geslaagd/niet-geslaagd-beslissing:
  • Campus Groep T Leuven: er zijn geen opleidingsonderdelen met geslaagd/niet-geslaagd-beslissing.
  • Technologiecampus Aalst: er zijn geen opleidingsonderdelen met geslaagd/niet-geslaagd-beslissing.
  • Technologiecampus Gent:
   • JLI31Z Productietechnieken: studiereis

   • JLI20C Industrieel ontwerpen: labo

   • JLI20P Industrieel ontwerpen: labo (HAO)

  • Technologiecampus De Nayer: er zijn geen opleidingsonderdelen met geslaagd/niet-geslaagd-beslissing.
  • Technologiecampus Geel (.pdf)
  • Technologiecampus Oostende en Campus Brugge: er zijn geen opleidingsonderdelen met geslaagd/niet-geslaagd-beslissing.
  • Postgraduaat Innoverend Ondernemen: DZMOND Duurzaam ondernemen
  • Postgraduaat Research Valorisation in Engineering Technology: er zijn geen opleidingsonderdelen met geslaagd/niet-geslaagd-beslissing.

 

Top


 

Opleidingsonderdelen die niet tolereerbaar zijn

Voor sommige opleidingsonderdelen is een onvoldoende niet tolereerbaar, en dit leidt dus steeds tot niet-slagen. Standaard zijn de masterproef en de stage niet tolereerbaar.

Top


 

Opleidingsonderdelen waarvoor de 5-7-9-regel niet geldt

Als een deelcijfer, dat via de centrale administratieve procedure officieel is meegedeeld, 6/20 of 7/20 bedraagt, dan wordt het eindresultaat van het opleidingsonderdeel maximum 9/20.

Als een deelcijfer, dat via de centrale administratieve procedure officieel is meegedeeld, minder dan 6/20 bedraagt, dan wordt het eindresultaat van het opleidingsonderdeel maximum 7/20.

 • Lees de exacte regelgeving over dit onderwerp na in de facultaire aanvulling bij art. 66 in het onderwijs- en examenreglement.
 • De 5-7-9-regel is geldig op alle campussen en voor alle opleidingsonderdelen, tenzij anders vermeld in de ECTS-fiche.

 

Top


 

Deeloverdracht

Deeloverdracht naar een volgende examenperiode (binnen zelfde academiejaar)

Een deelcijfer van minstens 10/20 voor een activiteit die opgenomen is in de onderstaande lijst, wordt overgedragen naar een volgende examenperiode binnen hetzelfde academiejaar.

 • Lees de exacte regelgeving over dit onderwerp na in de facultaire afwijking bij art. 89§5 in het onderwijs- en examenreglement.
 • Hieronder vind je per campus de overdraagbare activiteiten naar een volgende examenperiode (binnen zelfde academiejaar):
  • Campus Groep T Leuven: alle OLA-punten, groter of gelijk aan 10/20 (of gelijkaardig) en vermeld in KU Loket, worden overgedragen naar een volgende examenperiode.
  • Technologiecampus Aalst en Gent: de deelcijfers van alle leeractiviteiten worden overgedragen naar een volgende examenperiode (binnen hetzelfde academiejaar), behalve de leeractiviteiten in deze lijst (.pdf).
  • Technologiecampus De Nayer (.pdf)
  • Technologiecampus Geel (.pdf)
  • Technologiecampus Oostende en Campus Brugge (.pdf)
  • Postgraduaat Innoverend Ondernemen: er worden geen deelcijfers overgedragen.
  • Postgraduaat Research Valorisation in Engineering Technology: er worden geen deelcijfers overgedragen.
    

Deeloverdracht naar een volgend academiejaar

Een deelcijfer van minstens 10/20 voor een activiteit die opgenomen is in onderstaande lijst, wordt overgedragen naar het volgende academiejaar.

Top


 

Bespreking ISP

De procedure voor de bespreking van het individueel jaarprogramma verschilt van campus tot campus.

 • Lees de exacte regelgeving over dit onderwerp na in de facultaire aanvulling bij art. 21 in het onderwijs- en examenreglement.
 • Hieronder vind je per campus de procedure:
  • Campus Groep T Leuven (English version here)
  • Technologiecampus Aalst en Gent: neem contact op met je opleidingssecretariaat.
  • Technologiecampus De Nayer: neem contact op met je opleidingscoördinator.
  • Technologiecampus Geel: alle informatie wordt via de Toledo-community ‘Algemene informatie industriële en biowetenschappen’ meegedeeld (via de map studiebegeleiding).
  • Technologiecampus Oostende en Campus Brugge (.pdf)

 

Top


 

Halftijdse en minimale studiepakketten

Een student die nog meer dan 120 studiepunten verwijderd is van het behalen van het bachelordiploma en voor wie het de eerste inschrijving in de opleiding betreft, kan kiezen om het studieprogramma te spreiden in de tijd door een halftijds pakket te volgen of door in het tweede semester het individueel studieprogramma te verlichten tot een minimaal pakket.

 

Top


 

Examencommissies

Samenstelling examencommissie:

Top


 

Aanvraagformulieren
 • voor het verzaken aan een deeloverdracht: NL / EN
 • voor het verzaken aan toleranties ingezet door de examencommissie: NL / EN

 

Top