U bent hier: Home

RecyCon

De Afdeling Bouwkunde van KU Leuven Technologiecampus Oostende heeft als onderzoekstopics duurzame materiaalkringlopen in de bouw (recyclage van/in bouwmaterialen), en kustwaterbouw en dynamische geotechniek.

RecyCon is de verzamelnaam voor de onderzoektopic "duurzame materiaalkringlopen in de bouw", kortom 'recyclage in de bouw'

Duurzaam bouwen  is een uitdaging en tevens een opportuniteit voor de bouwsector. 'Duurzaam bouwen' is een begrip met meerdere betekenissen. Het gaat niet enkel om het bouwen met "duurzame materialen" die een lange technische levensduur hebben en het gaat ook verder dan louter de energetische aspecten gebouwen. Duurzaam bouwen betrekt alle betrokkenen in het bouwproces, van ontwerper over uitvoerder naar gebruiker.

Vaak wordt er weinig aandacht geschonken aan de fase aan het gebruikseinde van een bouwwerk. Aan "design for de-construction", het ontwerpen voor ontmanteling van het bouwwerk, wordt zelden aandacht geschonken. Vandaar dat slopen het traditionele einde van een bouwwerk wordt, met een berg aan puin als gevolg.

De recyclage van bouw- en slooppuin en het gebruik van industriële reststoffen in bouwmaterialen en bouwtoepassingen heeft een enorm potentieel. De bouwsector is verantwoordelijk voor het verbruik van ruim 40% van alle grondstoffen wereldwijd. Naarmate de natuurlijke bronnen en stortplaatsen schaarser worden, zal ketenbeheer met recyclage van grondstoffen aan belang winnen.

Het wetenschappelijk onderzoek dat binnen RecyCon ontwikkeld wordt is omwille van de relatie met de industrie en met de terugkoppeling naar het onderwijs van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen (FIIW), vooral toegepast onderzoek.

Afgelopen onderzoeksprojecten zijn:

  • recyMblok: de ontwikkeling van bouwblokken op basis van 75 tot 95% gerecycleerde mengpuingranulaten
  • ReCycle: het gebruik van fijne en grove gerecycleerde mengpuingranulaten in de aanleg van recreatieve fietspaden ten velde
  • RecyScreed: het gebruik van fijne gerecycleerde granulaten als zandvervanger in cementgebonden dekvloermengsels
  • RecyFlowScreed: het gebruik van fijne gerecycleerde granulaten in cementgebonden gietdekvloermengsels
  • Valrecon20: Valorisatie van grove gerecycleerde betongranulaten in beton C20/25 & C25/30
  • ReLiMoS: Herbruik van eerder gekalkte gronden

RecyCon is een onderdeel van de topic 'bouwmaterialen' van de TechnologieCluster Bouw van het Departement Burgerlijke Bouwkunde.

RecyCon is ook betrokken bij projecten van andere onderzoeksgroepen zoals SmartPro².

Ligging

Technologiecampus Oostende


Grotere kaart weergeven