U bent hier: Home / Onderzoek

Onderzoek

Het onderzoek dat gevoerd wordt aan de Groep Wetenschap & Technologie is georganiseerd in departementen. Onderzoekers van FIIW groeperen zich in technologieclusters, die deel uitmaken van deze departementen. Door het multicampusmodel zijn er niet alleen sterke lokale banden en een groot netwerk van bedrijven en ondernemingen, maar ook een grondige kennis en expertise die uitgewisseld en verder ontwikkeld kan worden. Onze onderzoekers hebben praktische ervaring in implementatie van kennis en technologie in verschillende bedrijven of in spin-offs.

Technologieclusters

Missie Technologieclusters

  • Het toepassingsgericht onderzoek op de Technologiecampussen van KU Leuven clusteren
  • De kloof tussen fundamenteel/conceptueel ondezoek en de valorisatie en implementatie hiervan overbruggen
    • Onderzoeksgericht
    • Vraaggericht
  • Een antwoord bieden aan sociale noden
  • Bijdrage leveren aan de verdere industriële ontwikkeling in Vlaanderen, België en Europa
  • Speciale aandacht voor KMO's
  • Bijdrage leveren aan opleiding binnen de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen