U bent hier: Home / Onderzoek / Sustainable Engineering

Sustainable Engineering

Voor een duurzame toekomst

Hoe kunnen we blijven voldoen aan de behoeften van de huidige generatie zonder die van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen? Daar zijn 20 onderzoekers uit alle disciplines van de ingenieursopleiding mee bezig. Zij hebben drie grote onderzoeklijnen uitgezet:

Wim Dewulf en Geert Waeyenbergh

Intelligent Mobility

Onderzoektopics zijn de ontwikkeling, validatie en implementatie van innovatieve ontwerp- en controlestrategieën voor duurzame mobiliteit (o.a. elektrische en autonome voertuigen). De nadruk ligt op het verbeteren van de energie-efficiëntie, de performantie, het comfort en het ontwikkelen van intelligente mobiliteitsconcepten.

Life Cycle Engineering

Hierin wordt onderzocht hoe de productie duurzamer en milieuvriendelijker kan verlopen via o.m. eco-design, levencyclusanalyse en rationeel energiegebruik.

Quality and Durability

Onderzoekt en ontwikkelt intelligente technieken die ervoor moeten zorgen dat na het productieproces een minimum aan afval overblijft ( de zgn. zero-waste manufacturing). De nadruk ligt daarbij op het inzetten van innovatieve productietechnologieën zoals Additive Manufacturing en (bio)composieten.

De onderzoeksgroep Sustainable Engineering ondersteunt ook de studentprojecten zoals het Solar Team, het CQS Racing Team, Formula Electric Belgium en de duurzame studentencoöperatie CORE.

Het onderzoek verloopt in nauwe samenwerking met KU Leuven, diverse Ngo’s en partnerorganisaties in Ethiopië en China.

Contact